Zaradi plazenja terena podaljšan rok

30.07.2015

Izgradnja kanalizacijskega sistema v Vipavi v okviru projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Porečju Vipave – Sklop 1 – sklop 1 Kanalizacija« se bliža koncu. Na večini odsekih se ureja dokumentacijo za tehnični pregled in uporabno dovoljenje.

V Kosovelovi ulici pa se je zaradi plazenja terena rok dokončanja del podaljšal do konca septembra. Izvajalci morajo namreč pripraviti predlog sprememb in prilagoditev kanalizacije in podpornega zidu. S tem bodo imeli možnost priključitve na kanalizacijski sistem tudi objekti Kosovelova 9, 10 in 11, podporni zid pa bo stabiliziral cesto.