Veliko odsekov kanalizacije dokončanih in že asfaltiranih

26.11.2014

Oktobra so izvajalci delali še na kanalih G1 in G5 ter kanalizacijo in zid ob potoku Pasji rep v Podnanosu. Kar nekaj takratnih padavin jim je sicer od časa do časa pošteno nagajalo, tako da v času večjih padavin niso delali, kljub temu pa so dela bila izvedena v terminskem planu, tako je tudi sedaj.

V tem mesecu so nadaljevali dela na kanalu G5, tako da so tam naredili tudi nastavke za hišne priključke, v Podnanosu pa so ob potoku Pasji rep delali še zid in kanalizacijo. V obeh mesecih so zaključili fekalno kanalizacijo na kanalu G1 z nastavki za hišne priključke, morajo pa še asfaltirati cesto.

Odseke kanalizacije ob Fami, kanalizacije na odseku F2 na koncu Bevkove ulice, fekalnega kanala G2 v Gradišču proti Petriški vasi, fekalni kanal F8 in meteorni kanal  M7 ter kanal S9 v Podnanosu proti Orehovici so v tem času že asfaltirali. Prav tako tudi cesto pod cerkvijo na Gradbišču, kjer so sicer pred tem naredili odsek vodovoda V6 ter V5 na drugi strani.

Do konca tega meseca in decembra načrtujejo še zaključek kanala G5 od Žgavske vasi proti Kamp turi, naredili pa bodo tudi fekalno kanalizacijo na kanalu G3 v Gradišču.