Uspešen daljinski nadzor čistilne naprave

28.11.2014

Petek, 28. november 2014

Čistilna naprava še vedno poskusno, in to uspešno, deluje. Po dveh mesecih poskusnega delovanja je tudi analiza na iztoku dala obetajoče rezultate. Pokazalo se je namreč, da lahko odpadno vodo spuščajo v površinske vode, torej v reko Vipavo, saj so vse snovi znotraj mejnih vrednosti, ki so dovoljene za izpust v reko, tako organska snov kot tudi dušikove in fosforjeve spojine. Izvajalec sicer pravi, da bodo morali odpraviti še nekaj manjših napak in urediti nekaj podrobnih nastavitev na čistilni napravi, kar pa je del procesa poskusnega obratovanja.

Sicer pa imajo urejen daljinski nadzor čistilne naprave, kar pomeni, da jo nadzorujejo iz oddaljenega računalnika, prav tako tudi preko aplikacije na mobilnem telefonu. Kakršen koli odklon pri delovanju namreč takoj javi, delavci pa lahko kar preko mobilnega telefona oziroma oddaljenega računalnika uredijo sistem in odpravijo odklon oziroma morebitno napako.