Uporabniki se ponekod že lahko priključujejo na kanalizacijsko omrežje

30.09.2014

Poletno in jesensko deževno vreme je nedvomno marsikje povzročilo nevšečnosti, tudi nekaj zastojev pri gradnji kanalizacijskega sistema v Vipavi. Pa vendar kljub občasnim zastojem  - pred kratkim so morali čakati z deli na kanalu S ob potoku Močilnik in Pasji rep, kjer poteka kanalizacija tik ob strugi, tam pa je treba narediti kamniti zid (brežino) struge – je izvedba projekta v okviru terminskega plana.

Izvajalci so tako dokončali kanal S9 v Podnanosu proti Orehovici, na Gradišču pa kanala G6 in K2. Uporabniki so se lahko na kanalizacijsko omrežje že priključili. Na posameznih odsekih, kjer so dokončali opravila, so ceste že na novo asfaltirane. Gre predvsem za površine kanalov F7,  F8 in M7, G2 in Bevkovo ulico. Na vodovodnem omrežju pa so dokončali kanal V5 in cesto tam tudi asfaltirali. Zdaj delajo nastavke za hišne priključke na kanalu G1, zaključujejo pa tudi kanala F9 in M8.