Tehnologija čiščenja v novi centralni čistilni napravi Vipava

26.02.2015

Danes je za čiščenje odpadnih voda na voljo veliko različnih postopkov. Ti slonijo na fizikalnih, kemijskih in biotskih procesih, ki se jih lahko uporablja posamično ali skupaj, odvisno od vrste in količine odpadne vode ter njene obremenitve.

Glede na to, da spada Centralna čistilna naprava Vipava med hibridne čistilne naprave, v njej del biološkega čiščenja opravlja razpršena, del pa priraščena biomasa. Gre za zelo moderno tehnologijo čiščenja odpadnih voda, kakršno uporabljajo v visoko razvitih državah po vsem svetu.

Del biološkega čiščenja poteka s pomočjo razpršene biomase (mikroorganizmov) na posebno oblikovanih mobilnih nosilcih, ta del strokovno imenujemo tehnologija MBBR (ang. Moving Bed Biofilm Reactor). V tem sistemu so mikroorganizmi priraščeni na mobilne polietilenske nosilce, ki se prosto gibljejo v reaktorju. Za njihov obstoj je oskrba s kisikom nepogrešljiva. Biomasa (mikroorganizmi) je priraščena na mobilne nosilce in se med prezračevanjem prosto giblje po bazenu. Takrat prihaja v stik s prisotnim onesnaženjem in ga odstranjuje. Tehnologija MBBR zagotavlja visoko stabilnost in operativno fleksibilnost sistema ter sistem čiščenja, ki je v primerjavi z drugimi sistemi čiščenja odpornejši na vstopne obremenitve. 

Izbrana tehnologija čiščenja prinaša že med poskusnim obratovanjem nove čistilne naprave, kasneje pa še bolj, številne prednosti: od visokega učinka čiščenja, hitrega in učinkovitega ločevanja suspendiranih snovi - blata, manjšega volumna bazenov v primerjavi s klasičnim načinom; enostavnega upravljanja, samoregulacije sistema, visoke odpornosti na hidravlične in organske preobremenitve. Pa tudi mnoge druge, ki bodo skupaj zagotovo prispevale, da bo čistilna naprava dolgo in kakovostno delovala.