Narejenih vse več metrov kanalizacijskega sistema

04.07.2014

Gradnja kanalizacijskega sistema in povezovalnih kanalov poteka tekoče, brez večjih težav. Izvajalci poudarjajo, da so vsa dela v okviru časovnega načrta. V okviru posodabljanja in izgradnje kanalizacijskega sistema so izgradili povezovalni kanal Podnanos-Vipava v dolžini 3200 metrov, v Podnanosu pa Kanal S8 in S8-8 v skupni dolžini 600 metrov. V Vipavi pa so izgradili kanale na Kosovelovi 1-4 in v Gradišču F7 v skupni dolžini 1620 metrov. Vzporedno s tem so ponekod delali tudi meteorno kanalizacijo in vodovod. Tako so v Bevkovi, Kociančičevi in Gregorčičevi ulici naredili meteorno in fekalno kanalizacijo v dolžini 900 metrov, na nekaterih odsekih teh ulic pa tudi vodovod.
 
Na nekaterih mestih zdaj zaključujejo delo – tako bodo kmalu zaključili povezovalni kanal S v Podnanosu, ki meri 200 metrov, prav tako tudi odseke Gradišče 6 ter Gradišče F8 in M7, posamezne ulice pa so po zaključeni gradnji kanalizacije že asfaltirali.
 
Do konca projekta bodo v Podnanosu izgradili kanal S9 v dolžini 330 metrov, fekalno kanalizacijo Gradišče 1 do 5 v dolžini 1100 metrov ter povezavo s čistilno napravo F9 v dolžini 190 metrov ter po končanih delih uredili teren in ga asfaltirali.