Načrtovana zaključna dela pri izvedbi kanalizacije v Vipavi in Podnanosu

20.05.2015

Dela pri izgradnji kanalizacije v Vipavi in Podnanosu potekajo v spomladanskem času po terminskem planu. Vreme gradbincem sedaj precej bolj služi, tako da lahko nemoteno delajo. Dela so že zaključili na kamniti zložbi v Podnanosu, ob potokih Pasji Rep in Močilnik. Izvedeni so vsi kanali fekalne in meteorne kanalizacije ter vodovoda. V Porečah obratuje tudi črpališče. Tako da je s tem je na novo centralno čistilno napravo v Vipavi povezan tudi Podnanos.

V zadnjem mesecu so izvedli tudi asfalterska dela; naročnik, nadzornik in upravljavec kanalizacije pa so tudi že pregledali stanje.

V naslednjem mesecu bodo opravili še zaključna dela s čiščenjem ter pripravili dokumentacijo za tehnični pregled in uporabno dovoljenje.