Minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan se je 9.12. udeležil slavnostnega podpisa pogodbe o sofinanciranju izvedbe projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – 1. sklop«.

09.12.2013