Dež samo delno ustavil gradnjo kanalizacije

05.08.2014

Izvedba projekta je v okviru terminskega plana, čeprav je vreme kratek čas povzročalo nekaj težav izvajalcem gradnje kanalizacije, predvsem na kanalu S v Podnanosu zaradi visoke vode potokov Močilnik in Pasji rep, kjer so dela začasno ustavili. Drugod pa so kljub dežju lahko nadaljevali delo.
 
V Podnanosu nadaljujejo gradnjo na kanalu S9 proti Orehovici. Na Gradišču urejajo nastavke za hišne priključke kanala G6 ter izvajajo pripravljalna dela za kanal G1. Zaključili so kanale fekalne kanalizacije G2 in F8 ter meteorne M7. Tehnologija izvedbe je pri meteorni in fekalni kanalizaciji enaka, razlika je samo pri uporabljenih materialih cevi in jaškov. Meteorna kanalizacija je namenjena odvajanju padavinske vode in odvodnjavanju vozišča, fekalna pa za fekalne vode, kar bodo morali pri priključitvi upoštevati tudi uporabniki.

Do konca so asfaltirali Gregorčičevo in Kociančičevo ulico. V kratkem bodo asfaltirali tudi nekatere odseke na Gradišču. Za asfaltiranje pa se pripravljajo tudi v Bevkovi ulici, kjer zaključujejo kanalizacijo.
 
Dela na vodovodnem omrežju so v večji meri zaključena, kmalu bodo začeli delati meteorno kanalizacijo v kanalih M8 in M9, vzporedno pa tudi fekalno kanalizacijo na kanalu F9, ob regionalni cesti mimo trgovskega centra Fame.