Koristne povezave

Občina Vipava: www.vipava.si

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje: www.mko.gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si

Strukturni skladi EU v Sloveniji: www.eu-skladi.si