Financiranje

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Vipave – sklop 1 sofinancirajo

  • Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod v višini 3.207.442,04 € ali 56,19 % celotnih investicijskih stroškov,
  • Republika Slovenija v višini 566.019,20 € ali 9,92 % celotnih investicijskih stroškov,
  • Občina Vipava v višini 2.257.247,76 € ali 33,89 % celotnih investicijskih stroškov.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.